Podrobnosti avtorja

Novak, France, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU