Podrobnosti avtorja

Bojović, Draga

  • Letn. 21, št. 2 (2015): Jezikoslovni zapiski - Articles
    Тumačenja i perspektive semantizacije frazeoloških jedinica u dijalekatskom Rјečniku (sa posebnim osvrtom na saznanja u Rusistici)/Razlage in perspektive frazeoloških enot v narečnem slovarju (s posebnim pogledom na spoznanja v rusistiki)
    Povzetek  PDF