Podrobnosti avtorja

Rembiszewska, Dorota Krystyna

  • Letn. 23, št. 1 (2017): Jezikoslovni zapiski - Articles
    Materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny Regionalnej / Poljsko gradivo za Nemški jezikovni atlas kot vir za raziskovanje poljskega pokrajinskega jezika 19. stoletja
    Povzetek  PDF