Podrobnosti avtorja

Zuljan Kumar, Danila, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Raziskovalna postaja Nova Gorica