Podrobnosti avtorja

Žele, Andreja, Oddelek za slovenistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU