Podrobnosti avtorja

Porenta, Alenka, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU