Letn. 25, št. 1 (2019)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Глеб Пилипенко PDF
Унгаризмы в лексике традиционной культуры у прекмурских и порабских словенцев

Vlado Nartnik PDF
K ločljivim predponam porabskih glagolov

Metka Furlan PDF
Istrsko pogovorno in narečno (za) dobro roko

Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer PDF
Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju

Simon Atelšek PDF
Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880)

Mojca Kompara Lukančič PDF
Razumevanje položaja dvojezičnosti pri pripadnikih dveh različnih generacij v slovenski Istri

Luka Brenko, Maja Rotter PDF
Problem jote v starogrškem ichthỹs ‘riba’

Lana Hudeček, Milica Mihaljević PDF
Hrvatsko mocijsko nazivlje

Marija Perić, Nikolina Miletić PDF
Pejorativa in deutschen und kroatischen Leserkommentaren auf Terroranschläge im Internet

Željka Brlobaš, Martina Horvat PDF
Metodologija leksikografske obradbe Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Галина Петрова, Елена Иванова PDF
Bolgarski zaimenski nizi s svojilnim pomenom in njihove ustreznice v ruščini

Tjaša Jakop PDF
Jansonova Kratka zgodovina jezikov

Andreja Legan Ravnikar PDF
Simpozij Oživljeni Vodnik

Janez Orešnik PDF
Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju po letu 1975