1.
Todorović S. Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora: glagolski časi in izbrane glagolske oblike. JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 15. april 2021.];26(2):61-3. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9290