1.
Šekli M. Makedonščina: geneo-, tipo- in sociolingvistična opredelitev. JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 15. april 2021.];26(2):43-9. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9289