1.
Bergmann H. Primus Lessiak in koroŇ°ki plebiscit leta 1920: o nekaterih malo znanih biografskih vidikih jezikoslovca. JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 1. avgust 2021.];26(2):9-19. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9287