1.
ISJFR. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 30. november 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8571