1.
Markežič T, Stramljič BreznikI. Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 24. september 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8559