1.
Šekli M. Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 30. november 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8557