1.
Meterc M. Analiza frazeoloŇ°ke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. JZ [Internet]. 23. december 2019 [citirano 4. februar 2023];25(2):33-45. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7729