1.
Petek T. Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju. JZ [Internet]. 9. december 2018 [citirano 19. julij 2024];24(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7107