1.
Černivec M. Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji. JZ [Internet]. 9. december 2018 [citirano 29. maj 2023];24(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7101