1.
Todorović S. Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 4. junij 2020.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6976