1.
Hladnik M. Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 9. december 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6933