1.
KulĨar M. Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 28. november 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6932