1.
Stramljič BreznikI. Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 2. december 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6931