1.
Krvina D, Žele A. Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 30. november 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6929