1.
Siebenreich N. Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 27. september 2020.];21(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6865