1.
Bokal L. Javnozdravstveni terminoloŇ°ki glosar. JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 25. september 2021.];3(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2745