1.
Škofic J. Fonološki opis govora Krope (SLA 202). JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];3(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2743