1.
Šivic‑DularA. Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 4. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2586