1.
Šekli M. Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2571