1.
Wtorkowska M. Vezljivost poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v-. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2549