1.
Šekli M. Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2545