1.
Jazbec H. Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke. JZ [Internet]. 5. avgust 2015. [citirano 7. julij 2020.];12(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2526