1.
Петрович ШульгачВ. *Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda). JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2512