1.
Šrámek R. Etimon, poimenovalni motiv in pomen lastnih imen. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 20. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2511