1.
Šivic‑DularA. Psl. *stьgna v slovenskih govorih. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 19. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2509