1.
Skubic M. Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: izpeljanke. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2502