1.
Puntin M. Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2500