1.
Legan RavnikarA. Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2494