1.
Kozar‑MukičM. Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2493