1.
Jakop T. Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2488