1.
Cieślikowa A, Malec M. Dajanje „literarnih” imen na Poljskem. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 27. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2479