1.
Kern B. Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 31. marec 2020.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2367