1.
Torkar S. Predoslje in Prelosno (45 let pozneje). JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 17. januar 2021.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2334