1.
Unuk D. Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. JZ [Internet]. 8. december 2023 [citirano 13. julij 2024];29(2):37–75. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11573