1.
Fabijanić I. O poskusu metodološkega pristopa k zapisovanju in analizi frazemov v napisih na nagrobnikih (epitafih). JZ [Internet]. 1. november 2021 [citirano 6. julij 2022];27(2):121-42. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10703