1.
Makarova TominecI. Težave pri usvajanju ruskega besedja in novi rusko-slovenski slovar za začetnike. JZ [Internet]. 6. maj 2021. [citirano 25. januar 2022.];27(1):63-6. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10060