1.
Meterc M. Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. JZ [Internet]. 6. maj 2021. [citirano 25. januar 2022.];27(1):45-8. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10059