Todorović, Suzana. „Osnovna Slovnica Miljskega istrskobeneškega Govora: Glagolski časi in Izbrane Glagolske Oblike“. Jezikoslovni zapiski 26, no. 2 (november 11, 2020): 61-73. Pridobljeno april 15, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9290.