Šekli, Matej. „Makedonščina: Geneo-, Tipo- in sociolingvistična Opredelitev“. Jezikoslovni zapiski 26, no. 2 (november 11, 2020): 43-59. Pridobljeno april 15, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9289.