Šekli, Matej. „Relativna in Absolutna Kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških Izposojenk V slovenščini“. Jezikoslovni zapiski 26, no. 1 (april 4, 2020). Pridobljeno november 30, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8557.