Černivec, Manca. „Uresničevanje Dopolnjenega Komunikacijskega Modela Pri Obravnavi slovničnih Tem V Gimnaziji“. Jezikoslovni zapiski 24, no. 2 (december 9, 2018). Pridobljeno junij 21, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7101.