Waniakowa, Jadwiga. „Nazwy roślin W Ogólnosłowiańskim Atlasie językowym (Ola) Jako Materiał Do Badań Nad Fitonimią słowiańską/Poimenovanja Rastlin V Slovanskem lingvističnem Atlasu (OLA) Kot Gradivo Za Raziskave Slovanskih Fitonimov“. Jezikoslovni zapiski 22, no. 2 (julij 18, 2018). Pridobljeno januar 17, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6981.