Todorović, Suzana. „Izrazi Za medčloveške Odnose, občutke in človekove Lastnosti V narečnih Idiomih Slovenske Istre“. Jezikoslovni zapiski 22, no. 2 (julij 18, 2018). Pridobljeno december 9, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6976.